Výlety pro školy, expedice

 
Eibentálský první český penzion

Jako první český banátský penzion nabízí komplexní služby pro turisty v této nesmírně zajímavé oblasti, kterou před 180 lety osídlili, a kde stále žijí a rodnou řečí mluví naši krajané. Nádherně členitý karpatský masiv rozkládající se nad Dunajem nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku i pro cykloturistiku. České vesnice jsou propojeny značenými turistickými cestami, které vedou kolem nejatraktivnějších míst - jeskyní, vodních mlýnků a krasových kaňonů. Dunajská soutěska pak nabízí nejenom úchvatné výlety, ale i možnost si zpříjemnit pobyt rybařením.

 

Pro početné skupiny osob - školní expedice, vícečlenné party nebo firemní teambuildingové akce, jsme schopni připravit pobyt a program na klíč dle dohody s Vámi. Celý pobyt bude podpořen výborným zázemím: průvodce, autopodpora v horách, hospoda, stravování, catering na cestách apod.


Ukázkový program, který letos absolvují gymnázia z České Lípy a Teplic:
 

1. den - odjezd pátek odpoledne z ČR, cesta autobusem se dvěma řidiči přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.

2. den - cestou možná návštěva Timisoáry (Temešvár), příjezd k Dunaji u Eibenthalu. Odtud doprava do vesnice místními autobusy a následná aklimatizace - postavení stanů, prohlídka Eibenthalu a blízkého okolí.

3. den - túra do další české vesnice Bígru - 16 km, koupání v říčce Sirině, nocleh pod širákem nebo v půjčené stodole. (pro méně zdatné - procházka kousek s první skupinou, prohlídka dolů u Ujbánie, koupání v bazénu, ukázka řemesel, pálení slivovice).

4. den - túra z Bígru na vyhlídku Známana - 20 km, setkání s méně zdatnými, kteří po dopoledním programu rovněž vystoupí na Známana - 5 km. Na vyhlídce společný catering, pozorování orlů, západu slunce nad Dunajem a strach z medvědů  Přespání pod širákem nebo v salaši (4 místa).

5. den - návrat do Eibenthalu, odpočinek v areálu u bazénu nebo výstup na Kovárnu nad vesnicí, cesta k vodopádům nad vsí.

6. den - výlet do Herkulových lázní v Baile Herculane, zastávka u největší sochy Balkánu (Decebal), prohlídka jeskyně Pestera Liliecilor - proplutí jeskyním jezírkem až do Dunaje.

7. den - cesta autobusem do Svaté Heleny, odtud silnější skupina pokračuje pěšky přes Tureckou díru do Gerniku, kde je plánováno přenocování. Buď opět ve stodole nebo pod širákem. (méně zdatná skupina se po prohlídce Svaté Heleny může ještě vydat ke Kulhavé skále a poté se vrací autobusem zpět do Eibenthalu).

8. den - výlet z Gerniku k unikátním mlýnkům U Petra a poté návrat autobusem do Eibenthalu. Slabší skupina může využít možnosti si zarybařit si na Dunaji. Poté společný rozlučkový večer.

9. den - loučení, balení, úklid a odpolední odjezd do ČR.

10. den - návrat do ČR kolem poledne.
 

Ubytování: V areálu „U Medvěda“ je k dispozici domek s dvou a osmilůžkovým pokojem. V areálu je dále k dispozici kemp pro stany se sociálním zařízením, bazénem a hospodou s točenými nápoji a zákusky.
 

Jídlo: Polopenze od místních kuchařek - stolování v hospodě v areálu. Na výlety se budou chystat balíčky nebo bude zajištěno stravování v navštívených vesnicích formou cateringu.
 

Cena expedice se pohybuje mezi 5tis – 6,5tis Kč na osobu, přesnou cenu Vám spočítáme na základě Vaší poptávky.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách  nebo na telefonních číslech 725836906 a 777271439 a na mailu: info@dovolena-banat.cz.
 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

 

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt je financován vládou ČR prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR.

© Společnost Člověk v tísni, 2003