BYLINKY V BANÁTU

 
Banátské bylinky mají díky čistému životnímu prostředí v okolí Dunajské soutěsky mimořádnou kvalitu a sílu, která nemá obdoby. V rámci projektu rozvoje šetrného cestovního ruchu již od roku 2012 provádí v banátských domácnostech zaškolování hospodyněk česká bylinářka Radmila Malinovská. Naučila ženy sbírat a sušit byliny a míchat z nich bylinné čaje pro prodej turistům. Během pobytu v Banátu vyzkoušejte místní bylinné směsi nebo si můžete i sami nasbírat a nasušit místní bylinky. Přinášíme vám k této činnosti několik tipů:

 


 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2014