PRÁZDNINY U KRAJANŮ

Turistika v českých vesnicích rumunského BANÁTU


 DOMŮ|VESNICE |HISTORIE |TRADICE |FOTOGALERIE |MÍSTOPIS |KNIHY, MAPY|ČLÁNKY|PODNIKÁNÍ|DOPRAVA|PIVO|PENÍZE|POMOC

TURISTIKA |CYKLOTURISTIKA|UBYTOVÁNÍ|STRAVOVÁNÍ|RYBAŘENÍ|ZÁJEZDY|DÁRKY |ZÁSADY CHOVÁNÍ| AMBASÁDY|SLOVNÍČKY


Mlékárna pro Čechy v Banátu

Lukáš Melnický, 6. 10. 2003Již osm let pomáhá společnost Člověk v tísni českým krajanům v Banátu. V roce 2003 pokračuje projekt nazvaný Asistence české komunitě v Rumunsku ve dvou základních směrech - drobné rekonstrukce a údržba stávající infrastruktury (například pokračující rekonstrukce základní školy v obci Eibenthal) a ekonomická asistence české komunitě. Ekonomická asistence představuje podporu malého a středního podnikání v regionu, propagaci regionu pro potenciální investory a podporu zakládání lokálních neziskových organizací tak, aby na projekty mohly čerpat prostředky donátorů působících v Rumunsku (fondy EU, Světová banka apod.).

Ekonomická asistence představuje jedinou šanci zastavení emigrace krajanů, stabilizace regionu a jeho dalšího rozvoje a zvýšení zaměstnanosti a kvalifikace krajanů. Díky současným úspěchům asistenčních aktivit mění někteří krajané náhled na perspektivu dalšího života v Rumunsku.

Mlékárna

V roce 2002 jsme zakoupili z prostředků rozvojové pomoci ČR pro Svaz Slováků a Čechů v Rumunsku nákladní automobil určený pro sběr mléka v českých vesnicích Banátu. Spojili jsme se společně s krajany s majitelem menší mlékárny v obci Moldova Noua a dne 17. 9. 2003 začal sběr mléka v české vesnici Gernik. Nyní se sběr mléka rozšiřuje do další české obce Svatá Helena a také do rumunské obce Sichevita. Pojízdnou cisternu provozuje obecní úřad Gernik podle smlouvy se Svazem Slováků a Čechů a náklady na najeté kilometry fakturuje místnímu mlékaři. Zakoupená pojízdná cisterna se bez problémů uživí a zajišťuje denně výkup mléka od každé zúčastněné rodiny. Měsíční příjem každé rodiny vlastnící dvě krávy se díky sběru mléka zvýší o ekvivalent mzdy obvyklé v regionu, což v oblasti jižního Banátu sužované nezaměstnaností znamená mnoho.

Další nové podniky

V obci Gernik se nám podařilo iniciovat založení manufaktury na montáž průmyslové elektroniky pro českého odběratele. Manufaktura po necelých dvou letech prosperuje a zaměstnává 20 místních občanů s výhledem na zdvojnásobení produkční kapacity a vytvoření dalších pracovních míst. Letos byla také založena nezisková organizace Asociatia Comunitara Bohemia, která přijala peníze české vlády na rekonstrukci přístupové cesty na Rovensko.

Oprava přístupové cesty

Dne 17. 9. 2003 začala také rekonstrukce severní přístupové cesty na Rovensko, spojující tuto obec s úřady, nemocnicí a zásobováním. V květnu tohoto roku byla cesta na pěti místech poničena krátkou intenzivní povodní tak, že vesnici úplně odřízla od zbytku světa. Poté byla provizorně opravena správcem cesty. Důkladná rekonstrukce prováděná nyní si vyžádá náklady zhruba 1,9 milionu Kč. Tyto náklady jsou hrazeny z větší části správcem cesty - župou Caras-Severin a z menší části z prostředků krajanské neziskové organizace Asociatia Comunitara Bohemia a společností Člověk v tísni při ČT.

Autor byl koordinátorem projektu Asistence české komunitě v Rumunsku ve společnosti Člověk v tísni při ČT.


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil. 

© Společnost Člověk v tísni, 2003