CYKLOTURISTIKA

Možnosti cykloturistiky v okolí v českých vesnic

 
České vesnice jsou navzájem pospojovány lepšími nebo horšími cestami, které většinou odpovídají rumunským představám o cestách a jsou proto vhodné spíše jen pro horská kola a Dacie. K cyklovýletům můžou posloužit značené turistické trasy spojující vesnice. Občas je však pro slabší horské cyklisty vhodné sjet k Dunaji a vydat se po cestě, po které jezdí i auta. Pro potřeby cyklistů byla mezi Bígrem a Eibentálem vyznačená žlutá turistická cesta, která vede pozvolnějším terénem.

První půjčovna horských kol je v provozu od letošního léta u Franty Salaby ve Svaté Heleně. Půjčovné je od 200 Kč za půl dne po 350 Kč za celý den (tel.: +40 723 914 811).


Cykloturistický program se zajištěním vše potřebného má v programu CK Kudrna, která jezdí do Banátu již více jak 20 let.


 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2016