Klub přátel Banátu

společnost pro všechny, jejichž srdce si získali lidé a krajina Banátu

 
Staňte se členem Klubu přátel Banátu a tím se budete jedním z těch, kteří se snaží Banát a jeho krásy zachovat pro příští generace.

 

 • přispívejte pravidelně na rozvojové aktivity Člověka v tísni v Banátu
   

 • připojte se k velké skupině lidí, kteří využívají svých kontaktů a schopností aby pomohli unikátní české komunitě v horách nad Dunajem
   

 • získáte možnost setkat se s podobně smýšlejícími lidmi na společných akcích v Banátu i v ČR
   

 • získáte pravidelné informace o dění v Banátu prostřednictvím Banátského měsíčníku, který Vám budeme zasílat
   

 • jako bonus vám každý měsíc na plochu přijde mailem fotografie z Banátu, která vám připomene lidi a přírodu nad Dunajem
   

Společnost Člověk v tísni pomáhá krajanům v Banátu již 18 let. Asistent projektu zná podrobně situaci ve vesnicích a je schopen napomáhat rozvojovým aktivitám, které jsou trvale udržitelné a mají dlouhodobější smysl. Obracejí se na něj nejen cestovní kanceláře ale i podnikatelé, kteří hledají možnosti pro aktivity v Banátu.

 

Pokud byste se rádi stali členy Klubu přátel Banátu a rozhodli se tak aktivně krajanům pomáhat anebo pokud byste rádi obdrželi více informací o pomoci kontaktujte koordinátora projektu Mgr. Ivo Dokoupila a ten se vám osobně ozve.

 

Dokument České televize z cyklu Kosmopolis o aktivitách projektu pomoci krajanům v Banátu si můžete prohlédnout zde.


 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

 

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt je financován vládou ČR prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR.

© Společnost Člověk v tísni, 2010