Turistický a vlastivědný průvodce českým Banátem


 


OBÁLKA:

 

OBSAH:

Úvodní slovo kudrnologa        

Hrst rad a zásad slušného chování          

Kde je v Rumunsku Banát?

Doprava           

Celníci 

Jaké bývá počasí?           

Peníze 

Pojištění        

Dárky

Možnosti ubytování 

Jídlo

Obchody a zásobování

Lékařská pomoc

Zeměpis oblasti

Geologie

Jeskyně

Co se plazí v Banátě

Co roste v Banátě

Mateřský jazyk

Banátsko - český slovníček

Něco málo o rumunštině

Popis zajímavých lokalit

Kde je co na turistických trasách

Cykloturistika

České vesnice Banátu

Historie českého osídlení

Kam chodí Češi do práce

Spolky

Tradice   

Hudba, tanec a folklór

Český festival     

Umění

Oblečení  

Zemědělství 

Řemesla  

Banátští horníci  

Jak se kdysi stavělo

Církev a věřící 

Pouť do Čiklavy   

Protestanské církve a sbory   

Co způsobila televize a kurent

České školství 

Pomoc české vlády

Perspektivy   

Internet 

Kontakt na zastupitelské úřady

Literatura

 OBAL CD:

 


OBSAH CD:

 

 

Krásná stará čeština ve vyprávěních a písních

vám přiblíží život našich krajanů v horských vesnicích

rumunského Banátu. Téměř dvě stě let si dokázaly celé

generace uchovat českou řeč a národní povědomí

v odlehlém kraji na rumunsko srbském pomezí.

 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz)

© Společnost Člověk v tísni, 2003