Recenze knihy "Průvodce Banátem"  (Lidové noviny, 16. 12. 2003)Více než průvodce aneb Kniha pro slušné lidi 

Kolektiv autorů vytvořil netradiční cestopisnou příručku o rumunském Banátu.

Již jsme si zvykli na dostatečný výběr turistických příruček, průvodců a map na našem trhu a v podobě překladových edic k nám pronikají i díla napůl informativní a napůl cestopisná, kde je osobnost autora nedílnou součástí textu. Fakta bývají podávána neutrálním stylem a cílem takovýchto knih je nabídnout čtenářům ucelenou představu o tom, jak v dané lokalitě za omezenou dobu vidět a zažít co nejvíc. Jsou to vesměs příručky k cestování typu - jeď, foť, sbírej, vstupuj, kupuj, ať máš pak na co vzpomínat a s čím se vytahovat. Nikdy se příliš neřeší, co na to místní lidé a kraj. Jako první vlaštovka se objevilo unikátní dílko autorského kolektivu, jehož specialitou jsou cesty za krajany do rumunského Banátu. Sto padesát stran pohodlného formátu v praktické kroužkové vazbě představuje pokladnici poznatků a zážitků z tohoto kraje a je prakticky jedinou literaturou, kterou běžný turista může při jeho návštěvě potřebovat. Více než čtyřicet kapitol se věnuje jednotlivým tématům od geologické podstaty území přes folklor a společenské uspořádání až po možnost využití internetu. Nalezneme tu srozumitelně podané popisy a vyprávění o českých krajanech, jejich životě, práci, školách, slavnostech, jazyku atd., dozvíme se, kam se dají podnikat výlety, kde spát a čím a za co platit. Až potud vcelku standardní náplň knižního turistického průvodce. Jedinečnou záležitost z tohoto titulu dělá několik věcí. Už v první, úvodní kapitolce vypravuje jeden z průkopníků o tradici cest do českého Banátu, a předznamenává tak celkové ladění knížky. Následující kapitola nazvaná Hrst rad a zásad slušného chování už nás nenechá na pochybách, že nemáme v rukou běžný návod k dobytí ve stylu přijeď a panuj; naopak se ze všeho nejdříve dozvíme, jak se máme chovat, abychom na návštěvě co nejméně rušili, vyčnívali a škodili.


Dárky s sebou
Ano, tento průvodce nám netají, že jedeme na návštěvu, že budeme pouhými hosty a že se od nás očekává spořádaný odjezd bez zanechání trvalých následků. Proto také, ještě než se dozvíme, jak tam dojet a na jaké počasí se připravit, nalezneme kapitolku s výčtem vhodných dárků, které bychom mohli svým hostitelům přivézt. Dále se pak seznámíme se způsobem života krajanů, s jejich svátky, denním režimem a obvyklým jídelníčkem a vlídně přátelským, avšak dostatečně srozumitelným způsobem je nám objasněno, že onen kraj nemá v úmyslu na těchto zvycích cokoli měnit, a už vůbec ne naším vlivem. Velká část knihy je opravdu určena k pohybu a pobytu tam, ale nezanedbatelný úvod je určen k prostudování doma, a nejen k přečtení, ale také k důkladnému rozmyšlení, zda jsem skutečně tou pravou osobou, která si zaslouží navštívit onen krásný a doposud tradiční kraj, nebo zda bych se neměl spíše poohlédnout po nějaké Mallorce, kde ode mě nikdo neočekává jakékoli pochopení. Ale pozor, nejde tu o žádný moralistní traktát, opravdu se dozvíme veškeré potřebné informace podané erudovanými cestovateli - výklady o stavebnictví a urbanismu, školství, církvi, etnických poměrech, pomoci z Čech, historii nebo zemědělství, ale také kapitolku o rumunštině, včetně slovníčku a návodu k výslovnosti, ba dokonce obsáhlé pojednání o češtině rumunských krajanů, které neurazí ani jazykovědce-odborníka. Je tu na jedné straně turistická mapka, množství fotografií či nákresy technického zařízení, ovšem nechybí ani ediční poznámka a bibliografie použitelné literatury a internetových adres. Směrem k unikátnosti posunuje celé dílo také přiložený kompaktní disk s mozaikou nahrávek z několika českých vesnic v Banátě - vyprávění hospodyň a pantátů v jejich specifické češtině, recepty, písničky zpívané i instrumentální, velikonoční koleda nebo záznam svatebního obřadu, to všechno tvoří významný doplněk oné první, přípravné fáze použití celého průvodce. Nemáme v rukou titul, který by zcela odpovídal našim zažitým představám o spotřební turistické literatuře. Je to kniha, jež si svého čtenáře vybírá a jen tak s kdekým se nespokojí. Není určena turistům, ale především slušným lidem. Je naučná a poutavá, odborná a zábavná, propaguje a přibližuje, ale také chrání; je to kniha - síto, přes které nemůže propadnout každý. Odpovídá tomu i nemasový způsob distribuce, ale kdo má zájem, ten si ji obstarat dokáže.


Hodnocení LN: ***


Jaroslav Svoboda, Ivo Dokoupil a kudrkolektiv: Banát
(Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v rumunském Banátě)
Brno, Kudrna 2002, 146 + 24 str. K dostání v Kudrobchůdku na hl. nádraží v Brně nebo k doptání na www.kudrna.cz.

 

http://www.lidovky.cz/archiv.asp?r=akultura&c=L292A30C&d=16.12.2002

Lidové noviny, Kultura, 16.12.2002, Jan Jícha


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz)

© Společnost Člověk v tísni, 2003