Nově značené turistické trasy

150 km nových tras vyznačených v roce 2005

 

Starší trasy značené KČT 

 Oprava mapy KČT v okolí Bígru 

Nově (2016) najdete všechny trasy a vesnice i na webu mapy.cz, kam je zanesli dobrovolníci sdružení kolem hospody U mevěda na Eibenthale.


 Bígr - Goleţ -Ponicova (jeskyně, soutěsky Dunaje)


Z Bígru po žluté značce asi 10 km na Ravnu.* Hned na začátku Ravny, v místech, kde se značka stáčí k jihu, odbočíme v lese ze žluté značky vlevo po nevýrazné lesní cestě značené souběžně i dvěma červenými svislými pruhy, která klesá 0.5 km a dále vede 2 km po výrazném hřebínku. Cesta se občas ztrácí, les je hustý. Při stoupání se cesta mírně stáčí vlevo, ve starém bukovém lese překročíme potůček s pramenem a vystoupáme do sedýlka, odbočíme vpravo a po 200 m přijdeme na lesní vozovou cestu, vedoucí vpravo 0.5 km na výrazný vrchol Goleţ (vysílač, panoramatický výhled), vlevo pak 6 km k silnici nad Dubovou. Cesta jde zprvu lesem, stáčí se postupně k jihovýchodu po plochém hřebínku kolem četných salaší a v závěru prudce klesá do obce Ponicova (autobusová zastávka, hospoda a obecní úřad) na silnici mezi Dubovou (vlevo 1 km) a jeskyní Liliecilor (vpravo 2.5 km).

*Alternativa Bígr – Ravna (8.5 km): z Bígru spolu s červenou značkou na Eibenthal, za křížkem doleva nahoru po vozové cestě nad sevřeným údolím. Po 2 km cesta přechází potok a začne výrazně stoupat. V místě, kde se stáčí ostře vpravo, pokračujeme rovně po pěšině, která sleduje potok ještě asi 300m, vlevo dole silně železitý pramen („Rezavá voda“).  O 50m dále odbočíme vpravo a stoupáme vzrostlým lesem asi 400m na žlutě značenou cestu, po ní doprava na Ravnu. Značený úsek (červenou tečkou) je dlouhý 3.5 km.

Na mapě KČT je chybně vyznačen průběh žluté značky z Bígru na Ravnu. Správné trasování včetně alternativní cesty naleznete zde.

Délka trasy, náročnost

Celá trasa měří z Bígru k silnici na Dubovou asi 20 km. Vede nenáročným terénem s mírnými převýšeními. V opačném směru je náročnější díky 600m převýšení při výstupu na Goleţ.

 Mapka trasy Bígr - Svinecea Mare

 
Z Bígru asi 2,5 km po žluté značce směrem na Ravnu, dále vlevo vozovou cestou po západním úbočí výrazného hřebene (Omeniscul Mare, 897 m n/m)  do plochého sedla, kde se stáčí vlevo, překonává boční hřebínek a klesá k cestě přicházející (zprava) od Orşovy. Po 200m, v místě, kde se stáčí prudce vlevo a klesá směrem na Chiacovaţ, pokračujeme rovně přes potůček po vozové cestě k posedu. Mineme jej zprava, přejdeme mýtinu, v lese se pěšina stáčí vpravo a stoupá kolem vyhlídky na hřeben, po něm na sever přes Capul Comanului (879 m n/m, výhledy) a schází do vzrostlého lesa, dále pokračuje severovýchodně kolem pramenišť, a poté vychází na ostrý, zprvu nezalesněný hřebínek (výhledy), který sleduje na sever. V závěru prudce klesá do údolí Berzásky. Proti proudu říčky pokračujeme po trase bývalé lesní úzkorozchodné železnice, 200m za mostem opuštěná ubytovna. Od ní vzhůru po pěšině asi 1km, zprava traverzujeme plochý zalesněný vrchol do sedla, odkud pokračujeme po vozové cestě, sledující asi 4km hřeben směrem na sever až severovýchod, stále lesem, místy vytěženým. Po pravé straně se objeví pastviny (dole salaš s pramenem). V nevýrazném travnatém sedle s osamoceným stromem odbočíme vlevo (zprava přichází cesta ze Šumice), překročíme potok a po 500m cesty po jeho proudu přijdeme k salaši. Zde odbočíme na sever po lesní cestě a stoupáme asi 1,5km podél rozsáhlé paseky, na jejím horním konci sejdeme asi 50m lesem na starou vozovou cestu vedoucí do sedla východně pod Svineceou. Odtud lesem vzhůru na vrchol.

Na mapě KČT je chybně vyznačen průběh žluté značky přicházející do Bígru a taktéž průběh červené značky vedoucí z Bígru do údolí řeky Berzásky. Správné trasování naleznete zde.


Délka trasy, náročnost

První úsek (10 km, 2,5 hod.) k posedu je nenáročný a vede lesem po vozové cestě. Druhý úsek (7 km, 2,5 hod.) sleduje zajímavé hřebenové partie po nevýrazných pěšinách a je o něco náročnější, především strmý sestup do údolí Berzásky a následný výstup. Třetí úsek (8km, 2 hod.) vede většinou po vozových cestách a jeho náročnost vzrůstá s výstupem na vrchol. Celkem 25 km, 7 hod.

 Mapka trasy 


Bígr - Berzáska

 
Vychází se po červené značce z Bígru směrem na Rovensko, na hřebínku za vesnicí se neodbočí do údolí řeky Berzásky vpravo, ale sleduje se pořád polní cesta vedoucí kolem elektrického vedení, asi po 90 minutách chůze se vejde do lesního porostu a polní cesta se mění na lesní, místy zarostlou, pořád traversem sledujeme hřebínek, asi po 130 minutách je křižovatka lesních cest, odbočíme vpravo vzhůru a po 15 minutách dojdeme na paseku, cesta se mění v pěšinku, je zde v sedýlku jakási tajemná krabice asi s transformátorem,  krásný výhled, pěšinka vejde do lesa a mění se v lesní cestu, po ní vzhůru, traverzujeme svah mírně do údolí, vyjdeme na paseku, po ní pořád dolů, opět vejdeme do lesa a do staneme se k hlubokému údolí potůčku, kolem něhož vede lovecká pěšinka, po ní kolem dvou salaší (pozor na psy) dojdeme až k Dunaji asi 2 km od Berzásky (náčrtek) k pilíři starého mostu, benzínové pumpě a restauraci.

Na mapě KČT je chybně vyznačen průběh žluté značky přicházející do Bígru a taktéž průběh červené značky vedoucí z Bígru do údolí řeky Berzásky. Správné trasování naleznete zde.

Délka trasy, náročnost
Trasa v opačném směru překonává výškový rozdíl mezi Dunajem a Bígrem (500 m), je proto středně náročná. Vede pořád po cestách a pěšinách, celková délka asi 15 km.

 Mapka trasy 


Rovensko - Şopotu Nou (Nera)

 
Od kostela po silnici na Şopotu, dále po vozové cestě sledující elektrické vedení na severozápad po svažujícím se hřebeni 4 km. Ve výrazném sedle, kde se cesta větví, pokračujeme rovně po úbočí nad strmým údolím potoka 1 km k salaši, odtud sestup po pěšině 2 km do Şopotu Nou.

Délka trasy, náročnost

Cesta měří 7 km a trvá lehce přes hodinu. V opačném směru je náročnější (převýšení 600m) a trvá 2 hod.

 Mapka trasy 


Rovensko - Svinecea Mare


Z Rovenska asi 2.5 km po červené značce směrem na Bígr. V místech, kde se značka stáčí doprava, pokračujeme rovně po vozové cestě asi 2 km,  vystoupáme kolem rozpadlé kamenné salaše na travnatý hřeben, který sledujeme po vozové cestě asi 4km na severovýchod kolem několika salaší. Před Tilva Bildarului (897m n/m) odbočíme vpravo (k jihovýchodu), cesta stále sleduje hřeben a po 5km klesá do sedla Poiana Şeuţa. Zde odbočíme vpravo po cestě ze Sopotu Vechi do Lubkové. Po 1 km odbočíme vlevo a vystoupáme lesem asi 1.5km. Po výstupu na hřeben pokračujeme severně stále po vozové cestě, stáčející se postupně k východu směrem ke Svinecea Mare a dále k severovýchodu přes Poianu Prisaca, kolem několika salaší. Po asi 7km, před výraznějším zalesněným kopcem na křižovatce odbočíme vpravo po vozové cestě, která se brzy mění v pěšinku klesající k soutoku dvou potoků (1.5 km). Podél druhého z nich vystoupáme k salaši a po pastvině stále vzhůru na jihovýchod (2 km). Překonáme travnatý hřeben (v blízkosti 2 vyhlídkové vrcholky jižně od Cumaiura Bainei, po pravé straně salaš. Cesta vchází do lesa a po 3 km sestupuje do údolí říčky Rudaria. Pokračujeme po lesní silnici proti proudu asi 3 km, poté vlevo vzhůru po lesní vozové cestě asi 2 km do sedla východně pod Svineceou Mare. Odtud lesem vzhůru na vrchol.

Délka trasy, náročnost

Celkem asi 35 km, 9 hodin. Cesta vede atraktivním hřebenovým terénem s mnohými výhledy, kolem četných salaší, z velké části po vozových cestách, překonává však i několik výrazných stoupání, a je proto středně náročná.

 Mapka trasy 


Gerník - Şopotu Nou (Nera)

 
Cesta sleduje červenou značku na Rovensko.  V místě, kde červená značka odbočuje vpravo, pokračujeme po vrstevnici směrem na Gabranici, v malém údolíčku poblíž Marianusova pramene (napajedlo) odbočujeme vpravo vzhůru a přes sedýlko začínáme scházet kolem rumunských usedlostí  (pozor na psy!) pořád po vyježděné polní cestě do údolí (Valea Rosie) na hlavní cestu sledující potok, po 1 km pramen se stolečkem (konec značeného úseku). Odtud stále po hlavni cestě do Şopotu.

Délka trasy, náročnost
Trasa vede po vozových cestách a překonává výškový rozdíl 350 m mezi Gerníkem a Şopotu, je mírně náročná. Celková délka 13 km.

 Mapka trasy 


Gerník - Cărbunari (Nera)


Na horním konci Gerníku odbočíme z červené značky vedoucí na Rovensko a jdeme 2 km k vápence, dále přes Rujeţ 2 km na severozápad k hranici lesa, zde vpravo po lesní cestě, po 3,5 km následuje sestup do údolí. Na místě bývalé pily je po levé straně malá jeskyně a o 100m výše pramen. Odtud jdeme stále po vozové cestě 2,5 km až na silnici z Moldovy (vlevo) do Cărbunari (vpravo 2 km).


Délka trasy, náročnost
Cesta je nenáročná, nepřekonává velké výškové rozdíly a vede po vozových cestách, délka je 13 km.

 

 Mapka trasy 


Turecká díra - Svatá Helena (zkratka)

 
Cesta odbočuje od modré značky v údolí 1km před Tureckou dírou. Pokračuje po proudu potoka a po 0.5 km přichází na hlavní cestu, přicházející od Moldovy (o kilometr níže vtéká potok do ponoru). Odbočujeme vlevo vzhůru asi 0.5 km na hřeben, a dále vpravo po červené značce na Sv. Helenu.

Na mapě KČT je modrá odbočka k jeskyni chybně značena, správný průběh najdete na naší mapce.

 Mapka trasy 


Kulhavá skála, jeskyně Vranovec - Gerník (zkratka)

 
Tato značená trasa umožňuje navázat od Kulhavé skály přímo na červenou značku vedoucí na Gerník aniž bychom se museli vracet na rozcestí s modrou. V místě, kde modrá značka sestupuje do údolí, přeskočíme potok a vystoupáme po pěšině vzhůru do protějšího svahu na louku sevřenou úbočími kopců, přejdeme ji a narazíme na vozovou cestu, stoupající nad úroveň lesa, a dále asi 200 m na křižovatku. Vlevo v našem směru bychom došli nad Garinu. My však odbočíme ostře doprava, abychom traverzem obešli vrch (rozlehlá luka, výhledy na Dunaj). Cesta se stáčí vzhůru do starého bukového lesa, nahoře vede kolem salaše s plotem a po 1 km se v zalesněném sedle připojí k červené značce vedoucí na Gerník. Značený úsek 3.5 km.

 

 Mapka trasy Šumice – Svinecea Mare

 
Na horním konci vesnice odbočíme z příjezdové cesty doprava po staré vozové cestě, která se vzápětí stáčí ostře vpravo a schází nad sevřenou roklí 4 km do vsi Putna. Dále vlevo po silnici kolem mlýna české rodiny Kalinů (poslední dům vpravo) a dále asi 2 km stále proti proudu potoka. V místě ostrého ohybu odbočíme vpravo vzhůru po strmé pěšině asi 2 km vzhůru na ostrý hřeben, který sledujeme po stále výraznější vozové cestě asi 7 km kolem několika salaší až na zalesněný vrch Culmea Rădăcina. Cesta schází jižně kolem napajedla a sleduje hřeben, který se postupně stáčí na jihovýchod (vpravo výhledy na Svineceu Mare a údolí Rudăria) a po 8 km vchází do starého bukového lesa (Corhanul Rudăria), vpravo po 2 km pramen. Odtud mírné stoupání asi 1 km a na křižovatce vpravo (jižně) po vozové cestě na travnatý plochý hřeben, který sledujeme asi 3 km na jih, cesta jej postupně traverzuje zprava a klesá do sedla, odkud pokračujeme západně po hranici lesa mírně vzhůru asi 2.5 km. Vozová cesta je stále nezřetelnější, v závěru scházíme pěšinkou na starou vozovou cestu, po níž mírně stoupáme do sedla východně pod Svineceou Mare. Odtud lesem vzhůru na vrchol.

Délka trasy, náročnost
Celkem asi 33 km, 9 hod. Trasa vede z větší části po vozových cestách, sledujících atraktivní hřebenové partie pohoří Almaj ve výšce 900-1100m n/m s dalekými výhledy. Za vsí Putna překonává značné převýšení, a je proto středně náročná.

 

 Mapka trasy 


Uvedené nové trasy byly vyznačeny v roce 2004 a 2005.

Značení provedl Ivo Fík Dokoupil, Aram Herrmann a Nána Nedbalová.

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2016