PIVO V BANÁTU

 
Ve všech vesnicích je k dostání lahvové pivo značky Timisoarana (pivovar založeny ve městě Timisoara již v roce 1718, tj. již dva roky poté, co tuto oblast ovládli Rakušané), které je nejlevnější, ale také nejhorší. V českých vesnicích je v místních hospůdkách a kafébarech v nabídce i pivo jiných značek, často i čepované a chlazené (například Hategana nebo Ciuc). Čepované je však většinou vhodné pouze k zahnání nejakutnější žízně v parném létě, neboť bývá značně přesycené CO2 a způsob jeho uskladňování, zvláště v létě, nebudí důvěru. Lahvové pivo proto u většiny turistů vyhrává.

Více o hospůdkách a o obchodech v jednotlivých vesnicích se dozvíte zde.
 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz)

© Společnost Člověk v tísni, 2003