Asistence


Spol. při ČT - "Člověk v tísni", o.p.s. je schopna dodat důležité kontakty pro návštěvu regionu a zajistit místní právní asistenci při zakládání firmy a zajištění informací specifických pro konkrétní druh podnikání. Je schopna zajistit pomoc i při nalezení vhodných prostor a lidí, spolufinancování úprav prostorů k podnikání, podílení se na zaškolení lidí v případě přesunu výroby z ČR do oblasti českých vesnic. S pomocí ČVT bylo v oblasti již vytvořeno několik desítek pracovních míst v těchto firmách: 


ARANTRONIC
- montáž síťových kabelů, vesnice Svatá Helena
BOBBINTRONIC - montáž cívek, vesnice Gerník
VALACH DREVO - zpracování a export dřeva, vesnice Rovensko
VÝKUP MLÉKA - ve Svaté Heleně a v Gerníku se denně vykupuje mléko pro rumunskou mlékárnu ve městě Oraviţa, celkem kolem 500 litrů denně
TOROIDE HIM - ruční montáž miniaturních cívek ve vesnici Eibentál


Kontakt na asistenta
Mgr. Ivo Dokoupil, Člověk v tísni, spol. při ČT, o. p. s., Sokolská 18, 120 00 Praha 2, tel.: (+420) 554 645 345, mobil: (+420) 777 787 927, mobil rum
unský: (+40) 721 967 466, www.clovekvtisni.cz, E-mail: ivo.dokoupil@pinf.cz.