PRÁZDNINY U KRAJANŮ

Turistika v českých vesnicích rumunského BANÁTU


 DOMŮ|VESNICE |HISTORIE |TRADICE |FOTOGALERIE |MÍSTOPIS |KNIHY, MAPY|ČLÁNKY|PODNIKÁNÍ|DOPRAVA|PIVO|PENÍZE|POMOC

TURISTIKA |CYKLOTURISTIKA|UBYTOVÁNÍ|STRAVOVÁNÍ|RYBAŘENÍ|ZÁJEZDY|DÁRKY |ZÁSADY CHOVÁNÍ| AMBASÁDY|SLOVNÍČKY


Podmínky pro založení firmyZaložení firmy

 • obvyklý podnikatelský subjekt je S.R.L., což je obdoba českého S.R.O.
 • minimální základní jmění je cca 80,- EUR
 • založení včetně zapsání firmy v okresním městě v Rešicích trvá cca 1 měsíc
 • náklady na založení firmy (zpracování dokumentů, právník…) činí cca 500,- EUR
 • pro založení firmy je třeba připravit:

  • nájemní smlouvu na prostor pro sídlo firmy
  • plán prostoru
  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpisy z rejstříku trestů společníků
 • poté cesta na obchodní komoru:

  • podat žádost na Registrul Comertului
  • zřídit účet v bance, vložit 3,2 milióny LEI (80 EUR) jako základní jmění
  • na zvláštním úřadě podepsat stanovy
  • potvrzení od hasičů, životního prostředí, hygieny, pracovního odboru (vydají potvrzení, že zatím je vše v pořádku a skutečný stav si mohou dodatečně zkontrolovat)
   pozn.: všechny výše uvedené úřady sídlí v Rešicích v budově Obchodní komory
 • po uplynutí dvacetidenní lhůty na rozhodnutí soudu obdrží firma rozhodnutí a cod fiscal (IČO)
 • do 2 týdnů po rozhodnutí je třeba se registrovat na finančním úřaděMzdy a daně

Minimální mzda je stanovena na 3 100 000 ROL  (cca. 80 EUR). Minimální mzda je zároveň obvyklou mzdou v Banátu.

Odvody placené zaměstnavatelem:

22 %

sociální pojištění

3 %

fond nezaměstnanosti

0,75%

pracovní knížka

7%

zdravotní pojištění

0,5%

rizikový fond

33,25%

celkem


Odvody placené zaměstnancem:

9,5%

sociální pojištění

6,5%

zdravotní pojištění

1%

fond nezaměstnanosti

17%

celkem

 

+ progresivní daň z příjmu fyzických osob podle tabulek, které pravidelně vycházejí ve věstníku Monitor official a mění se podle inflace.
Výpočet základu daně, odečitatelné položky

Od 1. 1. 2005 platí jednotná daň z příjmu fyzických i právnických osob ve výši 16%.Daň z příjmu právnických osob

Od 1. 1. 2005 platí jednotná daň z příjmu fyzických i právnických osob ve výši 16%. Transport materiálu

 • při dovozu zboží se platí DPH - jednotně 19 %, existuje nárok na vrácení DPH
 • existuje tzv. LON systém pro firmy, které dováží materiál, zpracovávají a vyvážejí; pro tento systém je třeba se v Rumunsku zaregistrovat (nutná smlouva mezi dodavatelem a firmou, která zpracovává a vyváží materiály)
 • vzdálenost cílové oblasti je cca 1100 km, cena dopravce: nákladní automobil MAN (větší AVIE) při cestě tam a zpět cca 35 000,- Kč, při vytížení na cestu z Rumunska 20 000 až 25 000,- Kč


 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.


V rámci projektu rozvoje agroturistiky pro Společnost Člověk v tísni zhotovil Ivo Dokoupil. 

© Společnost Člověk v tísni, 2006