FOND ROZVOJE BANÁTU - asistenční projekt společnosti Člověk v tísni

 
Co je cílem naší pomoci?
 

Současný stav životní úrovně v Banátu, který mnohým příchozím připadá jako romantický, nelze zakonzervovat. Lze pouze intenzivně a cíleně usilovat o zachování kulturního dědictví (jako je jazyk a slovesnost, náboženská komunita), architektury a zemědělství (jako zdroje obživy ale i jako potenciál údržby krajiny). Současně je nutno pracovat na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou (cesty, zdravotní zajištění, pracovní příležitosti, úroveň bydlení, internet a moderní technologie, přístup ke vzdělání).

Jedině takto se totiž podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde 180 roků tvrdě pracovali.


 

Jak pomoc realizujeme?

Společnost Člověk v tísni podporuje v současné době v rámci asistenčního programu následující aktivity. Více se o našem projektu pomoci dozvíte z dokumentu ČTV, který byl natočen v rámci pořadu Kosmopolis.

 • rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách v Banátu
  (aktualizace informací na banátském portálu, zprostředkovávání nabídek a  kontaktů, školení živnostníků v ČR, podpora dílny na výrobu banátských panenek)
   

 • rozvoj šetrné a trvale udržitelné agroturistiky v Banátu
  (školení ubytovávajících s cílem zlepšování služeb, zavádění prodeje domácích výrobků, rozvoj hippoturistiky, půjčování jezdeckých sedel, údržba turistického značení, aktualizace informací na banátském portálu, provoz internetového informačního centra pro zájemce o ubytování a služby)
   

 • výměnu zkušeností o možnostech čerpání zdrojů EU mezi ČR a Banátem
  (zaškolování krajanů ve vesnicích v ČR)

Cílem všech aktivit je podpořit hospodářskou samostatnost krajanů, zlepšit jejich ekonomickou situaci a úroveň vzdělání a připravit je pro čerpání evropských zdrojů. Asistenční program má na starosti Mgr. Ivo Dokoupil, který se takřka po celý rok pohybuje přímo ve vesnicích a podrobně zná místní problémy.


 


Co konkrétně pořídíme za vaše peníze?

 

Za 100 korun pomůžete:

 • vytisknout 100 ks etiket na domácí výrobky (med, sýr, slivovice). Jejich prodej významně pomáhá rodinným rozpočtům

Za 5500 korun pomůžete:

 • Koupit jedno jezdecké sedlo a přilbu pro zapůjčení některému se sedláků. Pronájem koní pomáhá sedlákovi zlepšit příjmy hospodářství a je to pro něj motivací koně neprodávat

Za 10 000 korun pomůžete:

 • Vytisknout 10.000 ks letáků, propagujících Banát jako turistickou destinaci

 • Zaplatit roční provoz internetového informačního centra na www.banat.cz

 • Uhradit náklady spojené s údržbou 150 km turistického značení, kterou provádí místní zaškolený knihovník

 • Uhradit cestu školitele, který bude učit krajany zpracovávat med nebo sušit a zpracovávat bylinky

Za 22 000 korun dokážete:

 • Koupit 4 sedla k zapůjčení sedlákům, kteří budou pronajímat koně turistům

 • Uhradit vložení propagačního letáku do média v ČR

Za 30 000 korun dokážete:

 • Zaplatit roční provoz, údržbu a aktualizaci stránek www.banat.cz

JAKOU ČÁSTKOU PROJEKT PODPOŘÍTE, JE JEN NA VÁS!

Číslo účtu sbírky: 59445944/0300.
 Vyhlášená sbírka
 

Z rozpočtových důvodů již česká vláda neuvolňuje prostředky pro asistenční pomoc krajanům v Banátu. Proto společnost Člověk v tísni vyhlásila finanční sbírku, z jejíhož výnosu je financován projekt asistenční pomoci. Finanční prostředky můžete posílat na účet pomoci, podrobnosti o projektu vám sdělí Mgr. Ivo Dokoupil, koordinátor projektu. Číslo účtu sbírky na záchranu a rozvoj Banátu je: 59445944/0300.

 

Klub přátel Banátu
Staňte se členem Klubu přátel Banátu a podpořte snahy o jeho záchranu!


 

Pro podnikatele
 

Pokud chcete náš asistenční projekt podpořit a jste podnikatel, připravili jsme pro vás podrobný informační materiál.

Více více o možnostech odpisu z daní najdete na: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=201.Další pomoc krajanům

Kromě podpory asistenčního projektu můžete pomoci i místním školám nebo dodávat zdravotnický materiál ošetřovatelkám ve vesnicích. Informace najdete zde.

 


Plánování koňských tras kolem Gerníku.
 

 
 Pan Mašek z Gerníku se zapůjčenými sedly.
 


Rozdávání etiket na školení ubytovávajících ve Svaté Heleně.
 
 Školení švadlenek v ČR.
 

Keramická dílna vznikla z darů ve Svaté Heleně.

 
 
 Turisté ne cestě z Rovenska na Gerník. Hippoturistika významně   pomáhá zachránit chov koní na Gerníku.
    


ZÁvěrečná zpráva projektu 2012
Fotografická příloha 2012
ZÁvěrečná zpráva projektu 2009

Fotografická příloha 2009


 


 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2011