FOND ROZVOJE BANÁTU - asistenční projekt společnosti Člověk v tísni

 
Co je cílem naší pomoci?
 

Současný stav životní úrovně v Banátu, který mnohým příchozím připadá jako romantický, nelze zakonzervovat. Lze pouze intenzivně a cíleně usilovat o zachování kulturního dědictví (jako je jazyk a slovesnost, náboženská komunita), architektury a zemědělství (jako zdroje obživy ale i jako potenciál údržby krajiny). Současně je nutno pracovat na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou (cesty, zdravotní zajištění, pracovní příležitosti, úroveň bydlení, internet a moderní technologie, přístup ke vzdělání).

Jedině takto se totiž podaří zastavit odliv lidí z Banátu a jedině pak může dojít k záchraně odkazu předků, kteří zde 180 roků tvrdě pracovali.


 

Jak pomoc realizujeme?

Společnost Člověk v tísni podporuje v současné době v rámci asistenčního programu následující aktivity. Více se o našem projektu pomoci dozvíte z dokumentu ČTV, který byl natočen v rámci pořadu Kosmopolis.

 • rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách v Banátu
  (aktualizace informací na banátském portálu, zprostředkovávání nabídek a  kontaktů, školení živnostníků v ČR, podpora dílny na výrobu banátských panenek)
   

 • rozvoj šetrné a trvale udržitelné agroturistiky v Banátu
  (školení ubytovávajících s cílem zlepšování služeb, zavádění prodeje domácích výrobků, rozvoj hippoturistiky, půjčování jezdeckých sedel, údržba turistického značení, aktualizace informací na banátském portálu, provoz internetového informačního centra pro zájemce o ubytování a služby)
   

 • výměnu zkušeností o možnostech čerpání zdrojů EU mezi ČR a Banátem
  (zaškolování krajanů ve vesnicích v ČR)

Cílem všech aktivit je podpořit hospodářskou samostatnost krajanů, zlepšit jejich ekonomickou situaci a úroveň vzdělání a připravit je pro čerpání evropských zdrojů. Asistenční program má na starosti Mgr. Ivo Dokoupil, který se takřka po celý rok pohybuje přímo ve vesnicích a podrobně zná místní problémy.


 


Co konkrétně pořídíme za vaše peníze?

 

Za 100 korun pomůžete:

 • vytisknout 100 ks etiket na domácí výrobky (med, sýr, slivovice). Jejich prodej významně pomáhá rodinným rozpočtům

Za 5500 korun pomůžete:

 • Koupit jedno jezdecké sedlo a přilbu pro zapůjčení některému se sedláků. Pronájem koní pomáhá sedlákovi zlepšit příjmy hospodářství a je to pro něj motivací koně neprodávat

Za 10 000 korun pomůžete:

 • Vytisknout 10.000 ks letáků, propagujících Banát jako turistickou destinaci

 • Zaplatit roční provoz internetového informačního centra na www.banat.cz

 • Uhradit náklady spojené s údržbou 150 km turistického značení, kterou provádí místní zaškolený knihovník

 • Uhradit cestu školitele, který bude učit krajany zpracovávat med nebo sušit a zpracovávat bylinky

Za 22 000 korun dokážete:

 • Koupit 4 sedla k zapůjčení sedlákům, kteří budou pronajímat koně turistům

 • Uhradit vložení propagačního letáku do média v ČR

Za 30 000 korun dokážete:

 • Zaplatit roční provoz, údržbu a aktualizaci stránek www.banat.cz

JAKOU ČÁSTKOU PROJEKT PODPOŘÍTE, JE JEN NA VÁS!

Číslo účtu sbírky: 59445944/0300.
 Vyhlášená sbírka
 

Z rozpočtových důvodů již česká vláda neuvolňuje prostředky pro asistenční pomoc krajanům v Banátu. Proto společnost Člověk v tísni vyhlásila finanční sbírku, z jejíhož výnosu je financován projekt asistenční pomoci. Finanční prostředky můžete posílat na účet pomoci, podrobnosti o projektu vám sdělí Mgr. Ivo Dokoupil, koordinátor projektu. Číslo účtu sbírky na záchranu a rozvoj Banátu je: 59445944/0300.

 

Klub přátel Banátu
Staňte se členem Klubu přátel Banátu a podpořte snahy o jeho záchranu!


 

Pro podnikatele
 

Pokud chcete náš asistenční projekt podpořit a jste podnikatel, připravili jsme pro vás podrobný informační materiál.

Více více o možnostech odpisu z daní najdete na: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=201.Další pomoc krajanům

Kromě podpory asistenčního projektu můžete pomoci i místním školám nebo dodávat zdravotnický materiál ošetřovatelkám ve vesnicích. Informace najdete zde.

 


Plánování koňských tras kolem Gerníku.
 

 
 Pan Mašek z Gerníku se zapůjčenými sedly.
 


Rozdávání etiket na školení ubytovávajících ve Svaté Heleně.
 
 Školení švadlenek v ČR.
 

Keramická dílna vznikla z darů ve Svaté Heleně.

 
 
 Turisté ne cestě z Rovenska na Gerník. Hippoturistika významně   pomáhá zachránit chov koní na Gerníku.
    


ZÁvěrečná zpráva projektu 2012
Fotografická příloha 2012
ZÁvěrečná zpráva projektu 2009

Fotografická příloha 2009
ZÁvěrečná zpráva projektu 2016


 


 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021