RYBAŘENÍ


České komunity v Berzásce a v Lubkové žijí přímo na břehu Dunaje a část z místních Čechů se zabývá rybařením na Dunaji v oblasti nádherné dunajské soutěsky. Pro návštěvníky z Čech se zde nabízí pobyt u místních krajanů spojený s rybařením na evropském veletoku. Krajané vlastní lodě i přístaviště, turistům mohou nabídnout ubytování i stravování ve standardních podmínkách i cenách. Krajané zajistí i potřebná povolení k rybolovu.

 

Bližší informace získáte u místního předsedy Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku pana Rubáše na telefonu: +40724115911.

 

Lodě pro turisty, kteří touží proplout se po Dunaji zajišťuje společnost Agricom v Nové Moldově (mobil: +40744501094, neprověřeno).

 

Výlet lodí si můžete domluvit i u Petra Hrůzy na čp. 87  na Svaté Heleně (tel.: +40729285659). Až deset lidí se může plavit ke skále Babakaj u rumunského břehu Dunaje a poté navštívit ostrov uprostřed Dunaje s písečnou pláží vhodnou ke koupání a s divokými koňmi. Rumuni jsou schopni zajistit i opékání ryb na ohni přímo na břehu řeky.

 

Rybaření lze také domluvit se zkušeným rybářem panem Pekem (Bašníkem) ze Svaté Heleny na čp. 1
(tel.: +40722427377,
+40720833530).

 

Přístaviště v Lubkové:  

         

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021