Turistické trasy

Turistické trasy značené KČT, uvedené na mapě KČT "Banát" (1:50 000)

      Nově značené turistické trasy 

 Nově značené výlety kolem vesnic 


Nově (2016) najdete všechny trasy a vesnice i na webu mapy.cz, kam je zanesli dobrovolníci sdružení kolem hospody U mevěda na Eibenthale.


 Svatá Helena - Gerník


Červená značka začíná ve Svaté Heleně přímo u hospody "U Pepsiho", oblíbeného útočiště českých turistů. Za hospodou je pumpa s pitnou vodou (nemyjte se prosím zde u pumpy, vaše chování by ve vesnici vzbudilo pobouření!). U fotbalového hřiště značka odbočí vpravo do polí po polní cestě a té se drží až za odbočku modré značky ke Kulhavé skále. Pak z polí vychází na louky, klesá do údolí potůčku a vytupuje na poloninu Garina kolem rumunského salaše (pozor na psy!). Po dosažení vrcholu vchází do lesa a kraje lesa se drží celou dobu. Občas se nabízejí výhledy na pravou stranu na údolí Dunaje, po křižovatce s modrou odbočkou k Turecké díře dohlédnete z pastvin až na Rovensko (je zřetelně vidět rovenský kostelík). Před Gerníkem vychází značka na gernické pastviny porostlé solitérními stromy a keři, je třeba hlídat značku a držet se směru. Vpravo se odkrývá pohled na údolí Dunaje a údolí vedoucí do Sikovic (Sicheviţa). Po cestě vyšlapané gernickým stádem se schází do Gerníku přímo na Malou stranu.

Délka trasy, náročnost

Celá trasa měří ze Svaté Heleny až na Gerník 14 km, odbočka ke Kulhavé skále je po 3 km, odbočka k jeskyni Turecká díra po 10 km. Na trase vás čeká převýšení před poloninou Garina (asi 300 m) a pak ztráta výšky při sestupu do Gerníku. Jinak vede trasa prakticky po vrstevnici a je proto nenáročná. Na cestě je ale nedostatek pramenů, počítejte proto raději jenom s vlastními zásobami (značený pramen je před odbočkou k jeskyni Turecká díra, potůčky jsou také na modré odbočce k této jeskyni).

 


 Gerník - Rovensko


Od gernického kostela vede značka po slavných gernických schodech na Velkou stranu a pak odbočuje vpravo nad vesnici na hřeben, kde jsou rozloženy gernická pole a pokračuje po polní cestě vedoucí do Sopotu Nou. Z ní ale odbočuje vpravo do krasového údolí (pozor na odbočku - je značená) k lokalitě "U Petra", kde se nachází pět funkčních gernických vodních mlýnků. Pak značka stoupá kolem rumunského statku na hřeben (krásné výhledy na Dunaja a Sikovice) a drží se lesní (případně polní) cesty. Prochází dvěma rumunskými statky (pozor na psy!), vchází do bukového lesa, pokračuje prakticky po hřebenu nebo se drží vrstevnice, vždy ale po polních cestách až na Rovensko. Půjdete-li v opačném směru (z Rovenska na Gerník) pak vás za rumunskými statky čeká špatně značené místo na louce, kde je nejdříve odbočka vlevo (polní cesta se rozdvojuje - musíte se dát vlevo do kopce) a pak se pokračuje po polní cestě mírně z kopečka a následuje ostrá odbočka vpravo přes bývalé pole vpravo vzhůru (značka je na prvním stromě v lese).

Délka trasy, náročnost

Celá trasa měří z Gerníku na Rovensko 15,5 km, údolí mlýnků je od Gerníka vzdáleno 4 km. Trasa překonává převýšení jenom za Gerníkem (mírné) a za lokalitou "U Petra" (asi 300 m), jinak vede téměř pořád po vrstevnicích. Trasa je proto nenáročná. Navíc nabízí úchvatné pohledy na nádhernou bohatě tvarovanou krajinu a na údolí Dunaje. Voda je k dispozici pouze v krasovém údolí "U Petra".   Rovensko - Bígr Bígr - Eibentál


 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2016