TURISTIKA

Možnosti turistiky v okolí v českých vesnic

 
Všechny banátské české vesnice leží uprostřed členitých a civilizací nepříliš zasažených kopců. Část z vesnic se nachází na vápencovém podloží oplývajícím krasovými jevy (závrty, jeskyně), část vesnic je zase obklopena hustými a rozsáhlými bukovými pralesy. 

 

Všechny české vesnice jsou v současnosti propojeny značenými turistickými trasami, které zde během roku 2000 a 2001 vyznačil KČT a o něco později skupiny dobrovolníků. Vzhledem ke špatné prostupnosti místních hor je proto pro českého turistu nejvhodnější vydat se za poznáním okolí vesnic po těchto značených trasách. Bude tak mít možnost seznámit se bez bloudění s tím nejkrásnějším, co okolí vesnic nabízí. Navíc má tak jedinečnou možnost poznat drobné odlišnosti v životě českých vesnic, v jejich jazyce a zvycích.
 

Jelikož cesty mezi jednotlivými vesnicemi vedou kolem salaší, můžete narazit na ovčácké psy. Nejlepší obranou proti nim házení drobného kamení, které je zastraší. Pokud zrovna žádné kameny ve vašem okolí nebudou, je dobré aspoň naznačit, že kámen sbíráte a chcete ho hodit. Zároveň je vhodné s sebou mít hůl či nějaký klacek.

Nově (2016) najdete všechny trasy a vesnice i na webu mapy.cz, kam je zanesli dobrovolníci sdružení kolem hospody U mevěda na Eibenthale.

Turistický program se zajištěním vše potřebného má v programu i CK Kudrna, která jezdí do Banátu přes 20 let.

 

Nově vyznačené trasy (2012)

V roce 2011 byly dobrovolníky vyznačeny nové trasy, které tudíž nejsou zahrnuty v posledním vydání turistické mapy "Banát" ani na informačních panelech ve vesnicích.

  • Modrá značka Šumica - Rovensko
    Jedná se o modrou značku začínající na Šumici u obchůdku pana Veverky, vedoucí kolem Svinecea Mare (rozcestník je na 31. km) až na Rovensko (celkem 63 km). Tato modrá značka začíná vede po hřebenech s nádhernými výhledy a vyznačili ji dobrovolníci pod vedením Zdeňka Frélicha. GPS data trasy najdete zde.
     

  • Zelená značka Svinecea Mare - Bígr
    Od rozcestí pod Svinecea Mare vyznačili Jan Pšikal a Jana Krčilová zelenou turistickou trasu vedoucí až na Bígr ke kostelu. GPS data trasy najdete zde (formát .gdb) anebo zde (formát .gpx). Popis trasy a praktické informace zde. Záznam trasy na mapě zde.

 

Nové rumunské trasy
Správa Přírodního parku Železná vrata vyznačila nové zajímavé trasy vedoucí od hlavní cesty kolem Dunaje v Dunajské soutěsce k vyhlídkovým a přírodně zajímavým místům. Informace o těchto trasách najdete zde nebo zde.
                                                  
 

Pokud budete chtít ve vesnicích filmovat nebo fotografovat, nezapomínejte, že je vždy slušné požádat o svolení.

 

Místopisný popis zajímavostí na turistických trasách najdete zde.
Popis výletů v bezprostředním okolí vesnic najdete zde.

Popis nově vyznačených turistických tras spojujících vesnice s nejatraktivnějšími místy oblasti najdete zde.

Podrobný popis turistických možností najdete zde.

     


Kilometrហ značených trasČervená značka

Svatá Helena 0 km

Odbočka - po modré

ke Kulhavé skále (2 km) 

3 km
Salaš Garina 4,5 km

Nad Tureckou dírou

(odbočka po modré)  

10 km
Gerník 14 kmGerník   0 km

U Petra (vodenice)

4 km
U Filipa (salaš) 9 km
Rovensko 15,5 kmRovensko 0 km

Valea Izvorul Lung

 10 km
P. - na Debelling 22,5 km
Bígr       30 km
Bígr

0 km

Eibentál

16 km
Žlutá značka

Bígr       0 km

Ravna   

 13 km
Eibentál             25,5 km
 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

Š Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2016