Média o větrných elektrárnách

 

 • Krátké video ze stavby
  (9. 4. 2012)
   

 • Český Banát - setkání s "civilizací"
  (Článek pro Kulturní noviny, Ivo Dokoupil, 12. 3. 2012, celý článek)
   

 • Česká obec chce zastavit instalaci větrných elektráren. Velvyslanectví České republiky v Bukurešti žádá prošetření projektu
  (rumunský server www.ecomagazin.ro, celý článek)
   

 • Lidé se teď hádají. kdo za to může
  (Marek Švehla, Respekt, 27. 11. 2011, celý článek)
   

 • České velvyslanectví v Bukurešti žádá prošetření projektu
  (rumunský server www.evz.ro, článek ze 14. 8. 2011)
   

 • Malebný Banát zaplaví větrné elektrárny
  (článek na ceskatelevize.cz, celý článek)
   

 • Reportáž České televize o výstavbě větrných elektráren v Banátu
  (srpen 2011, online vysílání ČTV)
   

 • Tradiční české vesnici v Rumunsku hrozí zkáza, zastíní ji větrné elektrárny
  (červenec 2011, novinky.cz, celý článek)
   

 • Větrné elektrárny a venkovská krajina.
  Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova  zemědělská a lesnická universita, Zemědělská 3, 613 00 Brno,  bucek@mendelu.cz

  "Považuji za velmi účelné zadat zpracování územní studie vhodnosti lokalizace větrných elektráren na území kraje Vysočina, kde by byly diferencovány limity výstavby z hlediska ochrany biodiverzity a krajinného rázu. Zpracování takové studie by pomohlo investorům při hledání vhodných lokalit a mohlo by přinést nemalou úsporu soukromých i veřejných prostředků, které jsou vynakládány na přípravu výstavby větrných elektráren v nevhodných lokalitách."                          Celý článek

   

 • Větrné elektrárny a jihomoravská venkovská krajina.
  Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova  zemědělská a lesnická universita, Zemědělská 3, 613 00 Brno,  bucek@mendelu.cz

  Je třeba varovat před překotnou výstavbou větrných elektráren a zvláště velkých větrných parků v jihomoravské venkovské krajině. Výstavbu větrných elektráren je třeba zcela vyloučit tam, kde je chráněna biodiverzita a specifický krajinný ráz, tedy na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek, přírodních parků, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy a skladebných prvků územních systémů ekologické stability krajiny (biocenter a biokoridorů).
  Celý článek

 

 


 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2011