Organizované zájezdy do českého Banátu

Opravdové cesty proti proudu času


Zájezdy do Banátu - pořádá malá rodinná cestovka Olda cestuje
Její zájezdy najdete zde: https://www.facebook.com/oldacestuje

 
V současné době organizuje pravidelné zájezdy ke krajanům pouze CK Kudrna, která jezdí do těchto oblastí již přes 24 let. Kompletní nabídka zájezdů s aktivním programem do Banátu a Rumunska naleznete zde  
 
Na prodejnách CK Kudrna v Praze a v Brně jsou k prodeji nejnovější mapy Banátu z roku 2014 a tamtéž máte možnost zakoupit i čerstvě vydaného průvodce Banátem (dotisk 2015).


 


 


 Zájezdy pobytové
Pobyty mezi českými krajany v západní části kraje v českých vesnicích Sv. Helena, Gernik a Rovensko probíhají přibližně takto:

Cesta do Rumunska se zastávkou v ranním Temešváru. V české vesnici Svatá Helena se ubytujeme v rodinách, ochutnáme domácí pálenku, projdeme se kolem vsi a skočíme do pruhovaných peřin. Zažijeme mši v kostele i nedělní oběd. Zajdeme se podívat na pár posledních stop po nejpůvodnější české vesnici Elizabetě. Podvečerní oheň na bílých skalách vysoko nad Dunajem s fantastickými výhledy.

V dalších dnech můžete pomoci domácím s prací doma, na poli, sami se toulat krajem nebo jen tak sedět doma, odpočívat a klábosit. Až poznáte Svatou Helenu a její blízké okolí, můžete vyrazit na 3-denní pěší výlet s průvodcem do dalších českých vesnic - Rovenska a Gerniku, projít se romantickým kaňonem krasové říčky Nery či se pokochat malebným údolím pěti vodních mlýnků. Po návratu odpočinek na Svaté Heleně nebo ještě vycházka ke skalnímu mostu Kulhavá skála a přilehlé jeskyni plné krápníků a netopejrů, návštěva pravého balkánského trhu v Moldově Veche, rozloučení s domácími a novými přáteli a pak už odjezd domů.

Noclehy jsou zajištěny v rodinách, při výletu ve spacáku pod střechou.

Termínově se tyto zájezdy konají na jaře na přelomu května a června, v létě na dožínky, na podzim o babím létě a na Silvestra a na Nový rok.


                                                    
 Zájezdy cyklistické
Krajina ze sedla bajku je trochu jiná než při pěším putování. Vzdálenosti se zkracují, navštívená oblast se zvětšuje. Procestovat za týden téměř celou kopcovitou oblast Banátu, prohřát se v horkých pramenech, navštívit chladivé jeskyně a běloskvoucí i temný kaňon říčky Něry, poznat všech šest českých vesnic, projet silničkou nad i pod útesy Dunaje a ještě lecos dalšího, můžete na tomto ojedinělém putování. Vhodné pro kola horská či treková, alespoň jednou za den "dotankování", příp. naložení unavených v doprovodném autobusu.

Cyklistické poježdějí po Banátu zahajujeme v české vesnici Rovensko. Odtud vyrážíme do Şopotu Nou, k začátku kaňonu řeky Nery. Delší přejezd je do další české vesnice Šumice k „ladovskému“ mlýnu v Putně a do Băile Herculane - termálních lázní pod bělostnými srázy pohoří Mehedinţi. Údolí říčky Cerna je jak z filmových Mayovek. Přes nově postavené přístavní město Orşova s originálním kostelem, a dunajskými srázy v oblasti soutěsky Cazanele, okolo obří jeskyně Ponicova dojedeme až do kopci sevřeného českého Eibenthalu. Lesní hřebenovkou Eibenthal - Bigăr s výhledy na Dunaj i nejvyšší kopec Svinecea Mare potkáme opuštěnou lesní úzkokolejku, samoty, křišťálově čisté potoky i pašerácké obce na břehu Dunaje (srbsko - rumunská hranice). Napůl hřebenová jízdu Rovensko - Gernik - Svatá Helena s mnoha výhledy a možnostmi prodloužení i zkrácení uspokojí snad každého.


                             Zájezdy turistické
„natěžko“ přes hory s batohem na zádech a noclehy ve stanech

V nejjižnější části karpatského oblouku lze podniknout přechod části hřebene Cernei, výstup na nebetyčně vysoké bílé skály v pohoří Mehedinţi i nejkrásnější partie Banátských hor. Jako na dlani se rozprostírá údolí řeky Cerna z vrcholku hory Domogled (1.105 m). U obří busty dáckého krále Deçebala se lze pokochat úchvatnými výhledy na Kazanskou soutěsku na Dunaji, projít hlubokými údolími i bukovými pralesy, na travnatých "poianách" banátských hor kličkovat mezi spoustou závrtů i pasoucích se ovcí, či unavená těla smočit v horkých pramenech termálních lázní Băile Herculane. Na tomto putování navíc projdeme 5 českých vesnic na jihu (Eibenthál, Bígr, Rovensko, Gernik a Svatou Helenu). Putování ve výškách 300 až 1.200 m.


„nalehko“ mezi vesnicemi s podporou autobusu a s noclehy u krajanů

Toto toulání po Banátském kraji je zaměřeno hlavně na jeho východní část. Častěji se přesouvá autobusem a podnikají se spíše jednodenní pěší výlety. Docílí se tak poznání mnohem větší část kraje i míst, kam nejezdí zástupy turistů, zejména tři české vesnice v této závěrečné části karpatského oblouku: Šumici, Eibenthal a Bígr a mnoho dalšího. Krátce navštívíme vesnici Sv. Helenu, od Dunaje půjdeme z Berzasci údolíčkem zrušené úzkokolejky do Bígru. Pěšky přes kopec Kopřiva okolo "Ujbanie" do Eibenthalu. Tady už nás čeká klasické bydlení v rodinách s výlety nalehko do okolí (uhelná šachta s těžním strojem z "Kolbenky", vodopádky, fantastické výhledy na hory i slavnou Kazanskou soutěsku, ...). Cestou do Šumice se zastavíme u obří průtočné jeskyně Ponicova, prohlédneme si přístavní město Orşova a prohřejeme se ve starých termálních lázních Băile Herculane, v nichž se léčili již římští vojáci. Uvidíme Šumici a její malebné okolí, arboretový hřbitov, v Putně u Šumice navštívíme také „ladovský“ český mlýn i místní pravoslavný monastýr.

Autobus je po celou dobu vandrování v podhůří. Alespoň jedenkrát jej během putování potkáte a doplníte zásoby. Batohy tak budou lehčí a chození jednodušší. Můžete s ním případně zůstat a podnikat třeba jednodenní túry v jeho okolí.                            

                                                               

 
 

 

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021