KONTAKTY NA ZASTUPITELSKÉ ÚŘADYVelvyslanectví Rumunska v Praze

Nerudova 5

118 01 Praha 1

P. O. Box 87

e-mail: embroprg@mbox.vol.cz


Konzulární oddělení:

Tel: 5753 2090

Telefax: 5753 1017

Úřední hodiny pro veřejnost:

09.00 - 13.00 /po, st, pá/
Velvyslanectví ČR v Bukurešti

Velvyslanectví se nachází v městském centru, hlavním orientačním bodem je kruhový objezd
Piata Universitatii u hotelu Intercontinental. Budova úřadu stojí vedle ruského pravoslavného
kostela (Biserica Rusa).

Adresa:

Str. Ion Ghica 11, Bucuresti 030045, Sector 3
 

Telefon: +40 213 039 230

Fax úřadu: +40 213 122 539

Konzulární úsek: +40 213 039 232

Obchodně ekonomický úsek: +40 21 303 923
Fax: +40 213 138 980

Stálá služba velvyslanectví: +40 744 564 676
(pracovní dny 16.30-8.00, víkendy a svátky)
Konzulární pohotovost: +40 744 365 646
E-mail úřadu: bucharest@embassy.mzv.cz

E-mail OEÚ: commerce_bucharest@mzv.cz

Web: www.mzv.cz/bucharest

Facebook: www.facebook.com/pages/Ambasada-Cehiei-Czech-Embassy-Bucharest/107907782619169
  

 

Během svého pobytu u krajanů se chovejte jako pozorní, uctiví a nenápadní hosté, abyste příliš nenarušili unikátní atmosféru českých vesnic. Vaše návštěva v roli platícího turisty by měla být pro krajany i pro nádhernou přírodu Banátu přínosem.

V rámci projektu rozvoje šetrné turistiky pro společnost Člověk v tísni o. p. s. zhotovil Ivo Dokoupil
 (ivo.dokoupil zavináč tiscali.cz).
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie..

© Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2011